پیام هشدار با Sweet Alert Dialog در برنامه نویسی اندروید

پیام هشدار با Sweet Alert Dialog در برنامه نویسی اندروید با سلام امروز با پیام هشدار با Sweet Alert Dialog در برنامه نویسیاندروید درخدمتتون هستیم،پیام ها و دیالوگ ها پیش فرض اندروید ساده است. اگر می خواهید که […]

متریال تب در زبان برنامه نویسی اندروید

متریال تب در زبان برنامه نویسی اندروید امروز با متریال تب در زبان برنامه نویسی اندروید در خدمتتان هستیم ،اگر بررسی کنید اکثر اپلیکیشن های حرفه ای از تب ها استفاده می کنند که نمونه ی ایرانی […]